Skip to main content
Biuletyn

Strategia Produktywności 2030

By 29 września 20211 lipca, 2022No Comments

Spis treści

Strategia Produktywności 2030.

Ulga w podatku dochodowym dla aniołów biznesu.

Ulga na robotyzację.

Strategia Produktywności 2030

Strategia Produktywności 2030 określi siedem obszarów interwencji, w których możliwe będzie wsparcie wzrostu produktywności polskiej gospodarki. Projekt jest po konsultacjach społecznych.

Ulga w podatku dochodowym dla aniołów biznesu

Strategia Produktywności 2030 przewiduje wprowadzenie możliwości odliczenia od podatku dochodowego części lub całości zysku uzyskanego przez inwestora kapitałowego z tytułu posiadania udziałów w nowopowstałej spółce zajmującej się wdrażaniem nowych technologii.

Ulga na robotyzację

Strategia Produktywności 2030 przewiduje udzielenie ulgi przedsiębiorstwom inwestującym w maszyny automatyzujące pracę. Koszty takich inwestycji będą rozliczane w ciągu roku na obecnych zasadach, a dodatkowo podatnik składając zeznanie CIT będzie dołączał załącznik CIT-ROBOT, w którym wskaże te wydatki. Określony procent sumy wydatków inwestycyjnych będzie jeszcze raz odliczany od podstawy opodatkowania.

Realizacją Strategii w tym zakresie jest projekt nowelizacji ustaw o PIT i o CIT, który umożliwi podatnikowi prowadzącemu pozarolniczą działalność gospodarczą odliczenie o od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację w latach 2022-2026.

Za koszty uzyskania przychodów poniesione na robotyzację uznawane będą:

  • koszty nabycia fabrycznie nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń funkcjonalnie związanych z robotami;
  • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych;
  • koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych lub ww. wartości niematerialnych i prawnych;
  • opłaty z umowy leasingu, dotyczącej robotów przemysłowych oraz innych ww. środków trwałych, jeżeli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków trwałych.