Skip to main content
Biuletyn

Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Spis treści

Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

30 września 2021 roku Sąd Najwyższy w sprawie III CZP 37/20 podjął Uchwałę, na mocy której określił, że roszczenie o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, opartego na ustawie o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, określany jest na podstawie ogólnych przepisów o przedawnieniu, tj. art. 118 Kodeksu cywilnego, a nie na podstawie terminu przedawnienia przewidzianego dla świadczenia głównego.

Oznacza to, że rekompensata, wynosząca od 40 do 100 euro (w zależności od wartości świadczenia), przedawniać się będzie z upływem trzech lat od dnia wymagalności (czyli od dnia nabycia uprawnienia do odsetek). Jest to o tyle ciekawe, że może prowadzić do sytuacji, w której roszczenie główne przedawniać się będzie wcześniej, niż roszczenie o zapłatę rekompensaty – taka sytuacja będzie miała miejsce na przykład w przypadku umowy sprzedaży (roszczenia z umowy sprzedaży przedawniają się bowiem z upływem dwóch lat).