Skip to main content
Biuletyn

Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID?

By 24 lutego 20221 lipca, 2022No Comments

Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID?

W połowie grudnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19. Obecnie projekt jest na etapie prac sejmowych i wzbudza niemało kontrowersji, dlatego przyjrzyjmy się bliżej, co zawiera.

Jeśli ustawa wejdzie w życie, to w okresie epidemii pracownik (a także osoba zatrudniona na tzw. „śmieciówce”) będzie mógł nieodpłatnie wykonać test diagnostyczny na obecność wirusa SARS-CoV-2. O ile to rozwiązanie należy ocenić pozytywnie i chyba nikt nie powinien mieć do niego zastrzeżeń, to schody pojawiają się przy następnej regulacji.

Projekt wprowadzi bowiem uprawnienie dla pracodawcy podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin wcześniej, zaś z obowiązku podania informacji o teście zwolniony jest pracownik posiadający unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Jeśli pracownik nie przedstawi informacji o teście, pracodawca może zmienić organizację pracy, systemy lub rozkłady czasu pracy pracowników, a nawet powierzyć pracownikowi wykonywanie innego rodzaju pracy (za wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy, nie niższym niż dotychczasowe). Jednocześnie postanowiono, że działania pracodawców związane z realizacją ww. uprawnień nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Dodatkowo wyłączone zostaną niektóre ograniczenia, zakazy obowiązki i nakazy, wprowadzane rozporządzeniami, w stosunku do podmiotów wykonujących działalność na rzecz osoby posiadającej negatywny wynik testu lub unijne cyfrowe zaświadczenie COVID. Ustawa wprowadzi upoważnienie dla takich podmiotów do żądania okazania testu lub zaświadczenia. W razie odmowy, taka osoba traktowana jest jak osoba nieposiadająca ww. dokumentów.

Zdania co do powyższych propozycji poselskich są podzielone. Samorządy zawodów medycznych w swoim apelu żądają wprowadzenia skutecznych regulacji prawnych, wskazując że te regulacje „muszą być kompleksowe i nie powinny cedować z organów władzy publicznej na pracodawców i przedsiębiorców odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego w kraju”.

Rada Ministrów z kolei pozytywnie ocenia poselski projekt ustawy. Ordo Iuris nie jest usatysfakcjonowane proponowanymi rozwiązaniami, wskazując, że projekt „prowadzi do segregacji sanitarnej obywateli i pogłębia istniejące już podziały społeczne”. Rada Przedsiębiorczości Krajowej Izby Gospodarczej postuluje „o wprowadzenie stosownych rozwiązań rekomendowanych przez Radę Medyczną, które pozwolą na weryfikację statusu zdrowotnego danej osoby, szczególnie w kontekście bezpośredniego dostępu do placówek publicznych, organów administracji, sądów, miejsc kultu czy nawet parlamentu.”.

Otwarte pozostaje pytanie, czy w związku z powoli wzrastającą wśród państw europejskich tendencją do znoszenia restrykcji i wymagań dot. szczepień projekt – po zakończeniu prac w Sejmie – będzie miał jeszcze rację bytu.