Skip to main content
Biuletyn

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19

By 28 grudnia 20201 lipca, 2022No Comments

ii.

Osoba, która prowadziła na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyodrębnionych kodów PKD, dotyczących:

 1. pasażerskiego transportu lądowego
 2. hotelarstwa
 3. wynajmu maszyn i urządzeń
 4. agencji turystycznych
 5. wystawiania przedstawień artystycznych
 6. obiektów sportowych
 7. rekreacji,

jeśli korzystała ze świadczenia postojowego, ma prawo do dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 roku (art. 15zs1 ustawy antykryzysowej).

Osoba, która prowadziła na dzień złożenia wniosku o świadczenie postojowe pozarolniczą działalność gospodarczą w zakresie wyodrębnionych kodów PKD, dotyczących:

 1. działalności leczniczej, fizjoterapeutycznej i paramedycznej
 2. wystawiania przedstawień artystycznych
 3. prowadzenia obiektów kulturalnych
 4. muzeów
 5. obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej
 6. parków rozrywki
 7. pralni,

jeśli skorzystała ze świadczenia postojowego, ma prawo do jednorazowego dodatkowego świadczenia postojowego, jeżeli przychód z tej działalności uzyskany w październiku albo listopadzie 2020 roku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego odpowiednio w październiku albo listopadzie 2019 roku (art. 15zs2 ustawy antykryzysowej).

Odmowa prawa do świadczenia postojowego następuje w drodze decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, od którego przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w Kodeksie postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 15zv ustawy antykryzysowej).

Dofinansowanie części wynagrodzeń pracowniczych przez starostę

Czytaj dalej…