Skip to main content
Biuletyn

Październik 2021r.

By 27 stycznia 20221 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Październik 2021 – nr 10

W październiku umawialiśmy proponowane przez rząd zmiany w prawie spółek handlowych, wprowadzające prawo holdingowe oraz zwiększające kompetencje rad nadzorczych. Proces legislacyjny projektu jest w toku – 15 grudnia 2021 roku komisja sejmowa złożyła Sejmowi sprawozdanie z prac po I czytaniu.

Omawiane regulacje dot. przepisów prawa o ruchu drogowym – w tym w zakresie zwiększenia mandatów za poszczególne wykroczenia – weszły w życie 1 stycznia 2022 roku.

W październiku poruszaliśmy również kwestię podwyższenia minimalnego wynagrodzenia za pracę, orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawie przedawnienia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności i poinformowaliśmy, że wezwania do zawarcia umów o zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi mogą być doręczane przez PUE ZUS.