Skip to main content
Biuletyn

Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu?

By 29 lipca 20211 lipca, 2022No Comments

Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu?

Obecnie za zapłatę czynszu i innych opłat z tytułu najmu odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim osoby pełnoletnie. Oznacza to, że jeśli wynajmowany lokal zamieszkuje kilka osób dorosłych, to mimo zawarcia umowy najmu jedynie przez jedną z tych osób, wynajmujący może żądać zapłaty od wszystkich albo od niektórych z nich – wedle własnego wyboru.

Rządowa nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzi wyjątek od odpowiedzialności solidarnej – nie będą odpowiadać pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu najemcy, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie. Ustawa nie przewiduje, co w przypadku, kiedy najemcą jest na przykład konkubent rodzica, który ma na utrzymaniu pełnoletnie dzieci. Zapewne – jeśli ustawa wejdzie w życie – rozstrzygnie to orzecznictwo.