Skip to main content
Biuletyn

Marzec 2021r.

By 27 stycznia 20221 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Marzec 2021 – nr 3

W biuletynie marcowym omawialiśmy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw, wprowadzający m.in. możliwość przeprowadzenia elektronicznej licytacji nieruchomości, rozprawy zdalne czy doręczenia elektroniczne w postępowaniu cywilnym. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 9 czerwca 2021 roku i weszła w życie (z pewnymi wyjątkami) 3 lipca 2021 roku.

Nowelizacja wprowadziła zasadę przeprowadzania w postępowaniu cywilnym rozpraw zdalnych. Ostatecznie, poza regulacjami opisywanymi w biuletynie, ustawa weszła w życie w lekko zmienionym kształcie. W szczególności osoba wezwana na rozprawę zdalną może złożyć wniosek o udział w posiedzeniu zdalnym w budynku sądu, jeśli nie posiada urządzeń technicznych umożliwiających udział zdalny. Wniosek taki można złożyć na co najmniej 5 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia zdalnego.

Pierwotnie projekt zawierał obowiązek podania adresu służbowej poczty elektronicznej pełnomocnika występującego w sprawie oraz – w konsekwencji – dokonywanie przez sąd doręczeń elektronicznych na ten adres mailowy, jeśli nie ma możliwości wykorzystania systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe. Ostatecznie ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie doręczeń przez portal informacyjny zamiast na adresy mailowe pełnomocników, zaś datą doręczenia jest data zapoznania się przez odbiorcę z pismem umieszczonym w portalu (bądź upływ 14 dni od dnia umieszczenia pisma w portalu – w przypadku braku odczytania pisma).

Omawialiśmy również senacki projekt ustawy o wyrównywaniu szkód majątkowych, powstałych w związku z pandemią (opracowanie dostępne tutaj). 27 maja 2021 roku Komisja Gospodarki i Rozwoju, po przeprowadzeniu I czytania, skierowała projekt do Sejmu z wnioskiem o jego uchwalenie i od tego czasu nic się w procesie legislacyjnym nie wydarzyło.

Kolejny senacki projekt, opisywany w marcowym newsletterze, dotyczący m.in. zmian terminów na zawieranie umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz modyfikacji w Tarczy antykryzysowej, wniesiony do Sejmu 23 lutego 2021 roku, nie doczekał się jeszcze numeru druku sejmowego.

Poselski projekt, wniesiony do Sejmu 11 marca 2021 roku, dotyczący zwiększenia kwoty wolnej od podatku do 30 000 zł nie został dotychczas przekazany pod obrady Sejmu. Niemniej obecnie prace nad tym projektem byłyby bezprzedmiotowe, bowiem kwota wolna od podatku została zwiększona w konsekwencji wprowadzenia jednej z ustaw Polskiego Ładu (pisaliśmy o tym tutaj).

Pisaliśmy także o rozporządzeniu unijnym o przedłużeniu ważności niektórych dokumentów w związku z COVID-19.