Skip to main content
Biuletyn

Maj 2021r.

By 27 stycznia 20221 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Maj 2021 – nr 5

W majowym wydaniu biuletynu omawialiśmy poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn. Projekt został wniesiony do Sejmu 22 kwietnia 2021 roku i do dzisiaj nie otrzymał numeru druku – wnioskodawcy zostali wezwani do uzupełnienia uzasadnienia w maju 2021 roku.

Wspominaliśmy również o projekcie nowelizacji kodeksu pracy, który umożliwiałby wliczanie do stażu pracy okresów prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt został skierowany do I czytania 4 maja 2021 roku, jednak dotychczas nie został objęty porządkiem obrad. 20 grudnia 2021 roku wpłynęło stanowisko rządu w sprawie tego projektu.

14 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę o PIP, poszerzający uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy o możliwość ustalania w drodze decyzji stosunku pracy. 14 października 2021 roku wpłynęło stanowisko rządu w sprawie tego projektu i od tego dnia nie podjęto żadnych czynności.

Pisaliśmy także o nowych procedurach rozliczania VATu. Ustawa została podpisana przez Prezydenta 25 czerwca 2021 roku i obowiązuje od 1 lipca 2021 roku.