Skip to main content
Biuletyn

Listopad 2021r.

By 27 stycznia 20221 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Listopad – nr 11

W listopadzie sygnalizowaliśmy, że na podpis Prezydenta oczekuje nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca e-faktury. Ustawa została podpisana i weszła w życie 1 stycznia 2022 roku.

Opisywaliśmy również uproszczoną procedurę legalizacyjnązatrudnienia cudzoziemców w Polsce – projekt został podpisany przez Prezydenta i wejdzie w życie 29 stycznia 2022 roku.

Poruszyliśmy zagadnienie zmniejszenia kwot wolnych od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia za pracę i rachunku bankowego. Po skierowaniu z końcem października do I czytania na posiedzeniu Sejmu projektu ustawy, nic się nie wydarzyło.

Wspominaliśmy o kilku propozycjach zmniejszenia podatku VAT na niektóre produkty i usługi:

  1. projekt o obniżeniu VAT za energię elektryczną do 8% – nie otrzymał nr druku, zwrócono się do przedstawicieli wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia
  2. projekt o obniżeniu VAT z 23% do 20% – nie otrzymał nr druku, w listopadzie został skierowany do konsultacji
  3. projekt o obniżeniu VAT na niektóre produkty spożywcze do 0% – nie otrzymał nr druku, w listopadzie skierowany został do opinii Komisji Ustawodawczej.

Wydanie listopadowe obejmowało także kwestię nowelizacji prawa budowlanego, zwalniającej z konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę niektórych budynków, oraz uszczelnienia regulacji dot. zakazu handlu w niedzielę.