Skip to main content
Biuletyn

Kwiecień 2021 r.

By 27 stycznia 20211 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Kwiecień 2021 – nr 4

W kwietniowym wydaniu poruszaliśmy temat propozycji ustawy o obywatelskich sędziach handlowych, który wpłynął do Sejmu 19 marca 2021 roku. Podczas I czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 2 grudnia 2021 roku, zadecydowano o skierowaniu projektu do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W kwietniu pisaliśmy także o przedłożeniu terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT.

Omawialiśmy poselski projekt ustawy nowelizującej ustawę o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela, dot. przyznania obywatelom prawa do wyrównania strat także spowodowanych ograniczeniami wprowadzanymi w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Projekt nie doczekał się dotychczas rozpoznania – w kwietniu 2021 roku zwrócono się do wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia projektu.

Wspominaliśmy także o senackim projekcie ustawy nowelizującej prawo przedsiębiorców przez wprowadzenie możliwości obniżenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną z tytułu realizacji prawa do wypoczynku (w lipcu 2021 roku wpłynęło stanowisko rządu co do projektu i od tego czasu nic się nie wydarzyło), oraz o związanym z nim projekcie ustawy wprowadzającej urlopowe zawieszenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (we wrześniu 2021 roku wpłynęło do Sejmu stanowisko rządu co do projektu).