Skip to main content
Biuletyn

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55

By 29 lipca 20211 lipca, 2022No Comments

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55

14 lipca 2021 roku Komisja Europejska ogłosiła pakiet dyrektyw, nazywany enigmatycznie „FIT for 55”. Pomysłodawcy zakładają, że przyjęcie i wprowadzenie planu Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzi do tego, że Europa stanie się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu. Obecne anomalie pogodowe w całej Europie, tj. intensywne burze, powodzie czy niezwykle silne wiatry sprawiają, że społeczeństwo godzi się na odstępstwa w imię ochrony środowiska.

Głównym celem projektu jest ograniczenie do 2030 roku emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

Projekt przewiduje obciążenie opłatami za emisję gazów cieplarnianych większej liczby sektorów gospodarki (m. in. budynki i transport) i zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. Jak możemy przeczytać w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Empty z 14 lipca 2021 roku, „w pakiecie położono nacisk na opodatkowanie źródeł energii zgodnie z celami klimatycznymi i środowiskowymi. Pakiet obejmuje realizację zasady „zanieczyszczający płaci” w praktyce”. Można zatem domniemywać, że podmioty emitujące zanieczyszczenia zobowiązane zostaną do ponoszenia wyższych opłat emisyjnych bądź uiszczania nowych podatków, co odbije się zapewne na odbiorcach końcowych (konsumentach) przez wzrost cen towarów i usług.

Opłaty za emisję gazów cieplarnianych od 2026 roku mogą objąć transport drogowy oraz podmioty zajmujące się dostawą paliw. Komisja proponuje także wprowadzenie handlu emisjami wobec paliw wykorzystywanych w sektorze budynków (tj. w zakresie ogrzewania). Emisje z sektora transportu drogowego i budynków będą podlegać sukcesywnie obniżanemu pułapowi.

W transporcie lotniczym Komisja zaproponowała handel emisjami, sprawiający, że paliwa zanieczyszczające będą droższe dla dostawców, którzy będą zobowiązani do mieszania coraz większej ilości zrównoważonych paliw z istniejącymi paliwami do silników odrzutowych.

Pakiet zakłada także zaostrzenie norm emisji dwutlenku węgla dla samochodów osobowych i dostawczych. Wszystkie nowe samochody, zarejestrowane od 2035 roku, będą musiały mieć zerową emisję.