Skip to main content
Biuletyn

Koniec handlu w niedzielę przez „placówki pocztowe” niebędące placówkami pocztowymi

By 30 listopada 20212 lipca, 2022No Comments

Koniec handlu w niedzielę przez „placówki pocztowe” niebędące placówkami pocztowymi

1 lutego 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Ustawodawca zauważył, że niektóre placówki handlowe korzystają ze zwolnienia z zakazu handlu w niedziele i święta przez świadczenie usług pocztowych i stwierdził, że jest to niezgodne z zasadami uczciwej konkurencji i godzi w cel regulacji.

W związku z tym wprowadzono zasadę, że działalność pocztowa ma stanowić przeważającą działalność przedsiębiorcy, aby mógł korzystać ze zwolnienia z ww. zakazu. O przeważającej działalności będzie można mówić wówczas, gdy działalność ta stanowić będzie co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży. Ustawodawca wprowadza też narzędzie do kontroli, czy dana placówka handlowa spełnia to wymaganie, poprzez obowiązek prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży z podziałem na przychód z działalności pocztowej oraz przychód z pozostałej działalności. Nieprowadzenie ewidencji będzie sankcjonowane grzywną od 1.000 zł do 100.000 zł.