Skip to main content
Biuletyn

Komornik będzie mógł zająć większą część wynagrodzenia za pracę i kwoty na rachunku bankowym

By 30 listopada 20211 lipca, 2022No Comments

Komornik będzie mógł zająć większą część wynagrodzenia za pracę i kwoty na rachunku bankowym

Obecnie tzw. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, czyli taka, której komornik sądowy nie może ściągnąć w drodze egzekucji, jest kwota równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że każdorazowo podczas potrąceń z wynagrodzenia na rzecz postępowania egzekucyjnego pracodawca musi pozostawić pracownikowi równowartość tej kwoty. W przypadku egzekucji z rachunków bankowych, poza zasięgiem komornika pozostaje 75% minimalnego wynagrodzenia w każdym miesiącu. 6 października 2021 roku w Sejmie pojawił się projekt ustawy nowelizującej m.in. Kodeks pracy i Prawo bankowe, który zmienia przepisy dotyczące kwoty wolnej od zajęcia.

I tak, jeśli projekt wejdzie w życie, wolne od potrąceń w egzekucji z wynagrodzenia pozostanie 85% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś w przypadku egzekucji z rachunków bankowych – 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w każdym miesiącu.