Grupa kapitałowa MW


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy jest jednym z podmiotów należących do Grupy kapitałowej MW, która została założona w 2018 roku. Celem grupy jest zapewnienie jej Klientom kompleksowej obsługi w zakresach obsługi prawnej, zarządczej, finansowej, a w razie konieczności także księgowej, czy windykacyjnej. Całość skoordynowanego pakietu usług ma na celu wesprzeć Klienta w procesie rozwoju jego biznesu lub w procesie restrukturyzacji.  


Podmioty należące do grupy kapitałowej:

MW Management & Claims Sp. z o.o. - w ramach swojej działalności skupia grono ekspertów z zakresu finansów, zarządzania i prawa. Spółka wspiera swoich Klientów pozyskując kapitał na rozwój lub sprzedaż ich przedsiębiorstw, doradzając w kluczowych decyzjach dotyczących fuzji i przejęć, doskonaląc kluczowe procesy biznesowe, przeprowadzając restrukturyzacje finansowe. MW Management & Claims Sp. z o.o. doradza swoim Klientom zainteresowanym przejęciem lub inwestycją firmy w Polsce. Dzięki pozyskanym kontaktom jest w stanie dotrzeć do atrakcyjnych celów inwestycyjnych oraz w optymalny i kompleksowy sposób przeprowadzić transakcję. Spółka współpracuje z finansowymi i branżowymi Inwestorami, globalnymi i lokalnymi. Zrealizowane przez nich transakcje sięgają nawet kilkuset milionów złotych.   

Aegis Legal Sp. z o.o. - specjalizuje się w windykacji należności zarówno od podmiotów gospodarczych, jak i osób fizycznych na terenie całej Polski. Działania windykacyjne realizowane są na kilku etapach: etapie polubownym, etapie postępowania sądowego, oraz etapie egzekucyjnym. Ponadto, spółka zajmuje się obrotem wierzytelnościami, pośrednictwem pieniężnym, działalnością związaną z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat, a także zarządzaniem funduszami.

MW Finance & Accountancy Sp. z o.o. - to nowoczesne biuro rachunkowe z misją świadczenia profesjonalnych usług z zakresu księgowości, doradztwa biznesowego oraz podatkowego. Dzięki współpracy z podmiotami wchodzącymi w skład grupy, zakres świadczonych usług pozwala w pełni wykorzystać możliwości rozwoju prowadzonych przez Klientów działalności.  

Dotychczasowa działalność podmiotów z grupy kapitałowej pozwoliła na pozyskanie licznej sieci kontaktów i Klientów.