Marzec 2021

Ustawa o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19

Marzec 2021

Spis treści:

Ustawa o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19  7

Roszczenie o odszkodowanie. 7

Wniosek przedsiębiorcy o odszkodowanie. 7

Powództwo o odszkodowanie. 8

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie. 9

Wniosek o odszkodowanie a inne postawy roszczenia. 9

Zniesienie opłaty od pozwu. 9

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i tarczy antykryzysowej 10

Zmiany terminów zawarcia umów o prowadzenie i zarządzanie PPK. 10

Zmiany w tarczy antykryzysowej 10

Uściślenie definicji mikroprzedsiębiorcy. 10

Zasiłek chorobowy. 11

Świadczenie postojowe dla wspólników niektórych jednoosobowych spółek handlowych. 12

Rozporządzenie unijne o przedłużeniu ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń w związku z COVID-19. 12

Świadectwo kwalifikacji zawodowej - terminy okresowych szkoleń kierowców.. 13

Przedłużenie ważności praw jazdy. 13

Wniosek o przedłużenie karty kierowcy. 14

Przedłużenie ważności licencji wspólnotowej oraz świadectwa kierowcy. 14

Przedłużenie ważności jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.. 14

Przedłużenie ważności licencji maszynisty. 15

Przedłużenie terminów w transporcie wodnym.. 15

Projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku 

Ustawa o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19

Roszczenie o odszkodowanie

Wniosek przedsiębiorcy o odszkodowanie

Powództwo o odszkodowanie

Przedawnienie roszczenia o odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie a inne postawy roszczenia

Zniesienie opłaty od pozwu

Ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i tarczy antykryzysowej

Zmiany terminów zawarcia umów o prowadzenie i zarządzanie PPK

Zmiany w tarczy antykryzysowej

Uściślenie definicji mikroprzedsiębiorcy

Zasiłek chorobowy

Świadczenie postojowe dla wspólników niektórych jednoosobowych spółek handlowych

Rozporządzenie unijne o przedłużeniu ważności niektórych certyfikatów, świadectw, licencji i zezwoleń w związku z COVID-19

Świadectwo kwalifikacji zawodowej - terminy okresowych szkoleń kierowców

Przedłużenie ważności praw jazdy

Wniosek o przedłużenie karty kierowcy

Przedłużenie ważności licencji wspólnotowej oraz świadectwa kierowcy

Przedłużenie ważności jednolitych certyfikatów bezpieczeństwa w transporcie kolejowym

Przedłużenie ważności licencji maszynisty

Przedłużenie terminów w transporcie wodnym

Projekt ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy