Newsletter

Maj 2022

Pomoc dla kredytobiorców w czasach kryzysu

Maj 2022

W związku z wysoką inflacją i podwyższeniem stóp procentowych NBP, warto zdawać sobie sprawę, że istnieją – i mają być wprowadzone – rozwiązania służące pomocy osobom, które...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Platformy crowdfundingowe wreszcie będą uregulowane

Maj 2022

Regulacje dotyczące funkcjonowania tzw. platform crowdfundingowych, czyli instytucji umożliwiających uzyskiwanie finansowania od nieokreślonej liczby osób (finansowanie społecznościowe).

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Cyfryzacja procedur prawa budowlanego

Maj 2022

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy nowelizującej prawo budowlane, którego celem jest cyfryzacja niektórych procedur.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

„Subskrypcja” informacji o wnioskach składanych do KRS

Maj 2022

Ustawodawca wprowadzi – od 21 czerwca 2022 roku – możliwość „subskrypcji” w systemie PRS informacji dot. podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie zarejestrowanych wniosków i zmian.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Kwiecień 2022

Zmiany w prawie karnym skarbowym

Kwiecień 2022

Nowelizacja szykuje szereg zmian w przepisach karnoskarbowych. Opiszemy krótko najważniejsze z nich.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Nowelizacja kodeksu pracy

Kwiecień 2022

Zwiększenie ochrony pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony oraz znaczne poszerzenie zakresu informacji.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Marzec 2022

Zmiany w prawie karnym

Marzec 2022

22 lutego 2022 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego. Co przyniosą nam te zmiany? Przede wszystkim zwiększone zostaną ...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Przedłużono terminy do złożenia zeznania i zapłaty CIT

Marzec 2022

Stawka podatku CIT wynosi, w większości przypadków, 19%. Istnieje jednak możliwość objęcia podatkiem w wysokości 9% podstawy opodatkowania.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Luty 2022

Obniżka VAT na niektóre produkty żywnościowe – będą kontrole Inspekcji Handlowej

Luty 2022

13 stycznia 2022 roku uchwalono nowelizację ustawy o VAT, która wprowadza stawkę podatku VAT 0% w okresie od 1 lutego 2022 roku do 31 lipca 2022 roku na następujące produkty spożywcze...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Pracodawca będzie mógł wymagać testów na COVID?

Luty 2022

Projekt wprowadzi bowiem uprawnienie dla pracodawcy podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu, zaś z obowiązku podania informacji o teście zwolniony jest pracownik posiadający unijne cyfrowe zaświadczenie COVID.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Trudniej będzie przenieść spółkę na tzw. „słupa”?

Luty 2022

Projekt zakłada nałożenie na notariuszy dodatkowego obowiązku w postaci wysłania elektronicznie do rejestru KRS informacji o ...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Podsumowanie roku 2021

Styczeń 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz Funduszu Edukacji Finansowej.
- Poselski projekt ustawy nowelizującej kodeks postępowania...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Luty 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych oraz informację o zniesieniu ceł na niektóre towary w obrocie między UE a USA...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Marzec 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw;
- Zmiany terminów na zawieranie umów o prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz modyfikacji w Tarczy antykryzysowej...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Kwiecień 2021 r.

Podsumowanie roku 2021

- Ustawa o obywatelskich sędziach handlowych;
- Przedłożenie terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Maj 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn;
- Nowelizacja kodeksu pracy...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Czerwiec 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Rozszerzenie katalogu urządzeń elektronicznych objętych opłatą reprodukcyjną;
- Usługi płatnicze;
- Aplikacja mObywatel...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Lipiec 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Odpowiedzialność pełnoletnich dzieci za dług rodziców-najemców lokalu;
- „STOP segregacji sanitarnej”
- Pakiet unijnych dyrektyw FIT for 55...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Sierpień 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Zmiany na rynku fotowoltaicznym...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Wrzesień 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Polski Ład;
- Krajowy Plan Odbudowy;
- Strategia Produktywności...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Październik 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Zmiany w prawie spółek handlowych, wprowadzające prawo holdingowe oraz zwiększające kompetencje rad nadzorczych.
- Przepisy prawa o ruchu drogowym...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Listopad 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- E-faktury;
- Procedura legalizacyjna zatrudnienia cudzoziemców w Polsce...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Grudzień 2021r.

Podsumowanie roku 2021

- Akcyzy na paliwo i energię elektryczną;
- Zmiany niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Grudzień 2021

Obniżenie akcyzy na paliwo i energię elektryczną

Grudzień 2021

Na podstawie tej ustawy w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 maja 2022 roku zwolniona od akcyzy zostanie sprzedaż energii elektrycznej odbiorcy energii w gospodarstwie domowym.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Przeciwdziałanie lichwie, czyli ograniczenia pożyczkowe

Grudzień 2021

Rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, który lada dzień zostanie skierowany do Sejmu, wprowadzi istotne zmiany w zakresie umów pożyczek oraz obciąży instytucje pożyczkowe dodatkowymi obowiązkami.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Dotacje na stacje ładowania pojazdów elektrycznych

Grudzień 2021

Do dnia 31 grudnia 2025 roku udzielane będą dotacje na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych bądź budowę ogólnodostępnej stacji wodoru.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów

Grudzień 2021

17 grudnia 2021 roku upłynął termin do implementacji unijnej Dyrektywy w zakresie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa, przyjętej 23 października 2019 roku. Obecnie w Rządowym Centrum Legislacji opiniowany jest projekt ustawy, wdrażającej ww. Dyrektywę.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Krajowy Rejestr Zadłużonych – informatyzacja postępowania upadłościowego

Grudzień 2021

Nowelizacja wprowadza pełną informatyzację postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych oraz dostosowuje do wymogów informatyzacji rozwiązania upadłości konsumenckiej.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Listopad 2021

Komornik będzie mógł zająć większą część wynagrodzenia za pracę i kwoty na rachunku bankowym

Listopad 2021

Obecnie tzw. kwota wolna od zajęcia egzekucyjnego, czyli taka, której komornik sądowy nie może ściągnąć w drodze egzekucji, jest kwota równa wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Obniżenie VATu

Listopad 2021

Z końcem października do Sejmu wpłynęło kilka projektów, zakładających obniżenie stawki podatku VAT.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Uproszczona legalizacja zatrudnienia cudzoziemców

Listopad 2021

Rząd zaproponował uproszczenie uproszczonej procedury udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy i pracę.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Koniec handlu w niedzielę przez „placówki pocztowe” niebędące placówkami pocztowymi

Listopad 2021

1 lutego 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

e-Faktury

Listopad 2021

Na podpis Prezydenta oczekuje ustawa nowelizująca ustawę o VAT, wprowadzająca tzw. e-Faktury. Jeśli ustawa zostanie podpisana, to wejdzie w życie 1 stycznia 2022 roku.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Koniec pozwoleń na budowę małych domów jednorodzinnych

Listopad 2021

3 stycznia 2022 roku wejdzie w życie nowelizacja prawa budowlanego.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Październik 2021

Zmiany w prawie spółek handlowych

Październik 2021

Rząd złożył w Sejmie projekt ustawy nowelizującej między innymi kodeks spółek handlowych, proponując uregulowanie prawne kwestii związanych z grupami spółek.

Autor: Malinowscy i Wspólnicy

Zmiany w ruchu Nowe regulacje dot. kształcenia i zatrudniania kierowców zawodowych

Październik 2021

14 października 2021 roku Sejm uchwalił ustawę nowelizującą ustawę o transporcie drogowym.

Autor: Malinowscy i Wspólnicy

Doręczenia wezwań do zawarcia umów o PPK przez PUE ZUS

Październik 2021

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego - możliwość doręczania wezwań o zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez system teleinformatyczny udostępniany przez ZUS.

Autor: Malinowscy i Wspólnicy

Przedawnienie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności

Październik 2021

30 września 2021 roku Sąd Najwyższy , na mocy której określił, że roszczenie o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, określany jest na podstawie ogólnych przepisów o przedawnieniu, a nie na podstawie terminu przedawnienia przewidzianego dla świadczenia głównego

Autor: Malinowscy i Wspólnicy

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia

Październik 2021

Od 1 stycznia 2022r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie za prace.

Autor: Malinowscy i Wspólnicy

Wrzesień 2021

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wrzesień 2021

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej zwany także „KPO”) powstaje na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/241 z 12 lutego 2021 roku ustanawiającego Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz wytycznych Komisji Europejskiej.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Strategia Produktywności 2030

Wrzesień 2021

Strategia Produktywności 2030 określi siedem obszarów interwencji, w których możliwe będzie wsparcie wzrostu produktywności polskiej gospodarki. Projekt jest po konsultacjach społecznych.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Tarcza Prawna

Wrzesień 2021

Tarcza Prawna to planowany pakiet ustaw, mający na celu przyspieszenie wydawania decyzji administracyjnych poprzez szereg rozwiązań, ułatwiających załatwianie spraw urzędowych. Obecnie projekty są w przygotowaniu.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Działania związane z rynkiem pracy

Wrzesień 2021

Krajowy Plan Odbudowy przewiduje szereg działań, mających na celu zmniejszenie bezrobocia.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Polski Ład - ustawy podatkowe

Wrzesień 2021

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizacji ustaw podatkowych, służący realizacji planu „Polskiego Ładu”. Opiszemy pokrótce najważniejsze zmiany, które zakłada program.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Sierpień 2021

Rewolucja na rynku fotowoltaicznym

Sierpień 2021

Ostatnio bardzo głośno w mediach podnoszone są informacje o planowanych przez rząd zmianach w zakresie funkcjonowania rynku fotowoltaicznego, które mogą – w ocenie branży – sparaliżować działalność przedsiębiorców...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Lipiec 2021

Elektroniczne wnioski do KRS

Lipiec 2021

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Portalu Rejestrów Sądowych (PRS).

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

STOP segregacji sanitarnej

Lipiec 2021

Projekt zakłada wprowadzenie – w oparciu o zasady Konstytucji dotyczące wolności i równości wszystkich obywateli – zakazu dyskryminacji w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym ze względu na zaszczepienie, lub niezaszczepienie się przeciwko COVID-19.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Zawezwanie do próby ugodowej nie przerwie już biegu przedawnienia

Lipiec 2021

Projekt nowelizacji kodeksu cywilnego zakłada jednoznaczne zakwalifikowanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej jako zdarzenie zawieszające bieg terminu przedawnienia. Zawieszenie będzie obowiązywało przez czas trwania postępowania pojednawczego.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Nowe przesłanki wyzysku

Lipiec 2021

Rząd proponuje rozszerzenie zakresu wskazanego uprawnienia o sytuacje, w których wykorzystano także brak dostatecznego rozeznania drugiej strony. 

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Młodzi dorośli nie będą zobowiązani solidarnie z najemcą z tytułu czynszu najmu?

Lipiec 2021

Rządowa nowelizacja kodeksu cywilnego wprowadzi wyjątek od odpowiedzialności solidarnej – nie będą odpowiadać pełnoletni zstępni pozostający na utrzymaniu najemcy, którzy nie są w stanie utrzymać się samodzielnie.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Koniec sprzedaży samochodów spalinowych i inne skutki FIT FOR 55

Lipiec 2021

Pomysłodawcy zakładają, że przyjęcie i wprowadzenie planu Europejskiego Zielonego Ładu doprowadzi do tego, że Europa stanie się pierwszym kontynentem na świecie neutralnym dla klimatu.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Czerwiec 2021

Wyższe ceny za niektóre urządzenia elektroniczne, czyli ustawa o uprawnieniach artysty zawodowego

Czerwiec 2021

Projekt nowelizacji zakłada poszerzenie katalogu urządzeń objętych ww. opłatą o wszelkie urządzenia, umożliwiające utrwalanie w ramach użytku osobistego utworów o różnym charakterze (dźwięki, filmy, teksty, zdjęcia, obrazki itp.)

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Rewolucja na rynku fotowoltaicznym

Czerwiec 2021

Mowa o zaproponowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska projekcie nowelizacji prawa energetycznego.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

mObywatel – portfel w telefonie

Czerwiec 2021

Aplikacja mObywatel umożliwia między innymi weryfikację tożsamości w pociągach, podczas wyborów, przy zakładaniu kart lojalnościowych, przy odbiorze korespondencji na poczcie, na siłowni, w przychodni i przy innych usługach. 

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Weksle konsumenckie trudniejsze do wyegzekwowania

Czerwiec 2021

Nowe zasady mają chronić konsumentów zobowiązanych wekslowo – spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy za tą ochroną kryją się utrudnienia dla wierzycieli.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Zakaz żądania płatności bezgotówkowych od konsumentów

Czerwiec 2021

20 maja 2021 roku Prezydent przedstawił Sejmowi projekt ustawy, wprowadzającej zasadę, że przedsiębiorca nie będzie mógł uzależniać zawarcia umowy z konsumentem od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Maj 2021

Ograniczenie różnic w wynagrodzeniu kobiet i mężczyzn – kolejne nieegzekwowalne obowiązki pracodawców

Maj 2021

22 kwietnia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o ograniczeniu różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Kiedyś samozatrudnieni, teraz pracownicy – okres pracy „na siebie” wliczany do stażu pracy

Maj 2021

4 maja 2021 roku do I czytania na posiedzeniu Sejmu skierowany został projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy – choć bardzo krótki, to istotny.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Państwowa Inspekcja Pracy już nie tylko skontroluje, ale też ustali stosunek pracy

Maj 2021

Poselski projekt związany z prawem pracy, także skierowany do I czytania 4 maja 2021 roku, zmieniający ustawę o Państwowej Inspekcji Pracy oraz Kodeks postępowania cywilnego, również wpływa na sytuację pracowników i pracodawców – tym razem pośrednio. 

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

VAT – nowe szczególne procedury rozliczania w UE

Maj 2021

W celu wdrożenia dyrektyw unijnych – pakietu VAT e-commerce, rząd zaproponował kolejną nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Kwiecień 2021

Projekt ustawy o obywatelskich sędziach handlowych

Kwiecień 2021

Ustawa ma na celu poszerzenie prawa społeczeństwa obywatelskiego od uczestniczenia w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz zwiększenie wpływu obywateli na wymiar sprawiedliwości oraz usprawnienie rozpoznawania spraw gospodarczych przez sądy.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Przedłużenie terminu do złożenia zeznania o wysokości podatku CIT

Kwiecień 2021

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Projekt ustawy o zmianie ustawy wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego

Kwiecień 2021

Zgodnie z założeniami projektodawcy, ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 14 marca 2020 roku.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Projekt zmiany kodeksu pracy – urlop wypoczynkowy dla przedsiębiorców

Kwiecień 2021

Zgodnie z zamiarem projektodawcy, ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo przedsiębiorców

Kwiecień 2021

19 lutego 2021 roku do Sejmu wniesiony został senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo przedsiębiorców (druk nr 1087).

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Marzec 2021

Zmiana Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw

Marzec 2021

Najważniejsze zmiany dotyczące kodeksu postępowania cywilnego, a także zasady przeprowadzania rozpraw zdalnych oraz zmiany dot. tarczy antykryzysowej.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Ustawa o wyrównywaniu szkód majątkowych wynikających z ograniczeń wprowadzonych w związku z COVID-19

Marzec 2021

Najistotniejsze regulacje, które mogą zostać wprowadzone w przypadku uchwalenia ustawy odszkodowawczej oraz podsumowanie projektu ustawy o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Luty 2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Luty 2021

Poza określaniem zasad i trybu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, ustawa określać będzie także warunki wykonywania działalności gospodarczej przez niektóre instytucje obowiązane.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Uregulowanie działalności na rzecz spółek lub trustów oraz działalności w zakresie walut wirtualnych

Luty 2021

Projektodawca wprowadza do ustawy o p.p.p.f.t. Rozdział 11a w miejsce uchylonego Rozdziału 11, zatytułowany „Działalność na rzecz spółek lub trustów oraz działalność w zakresie walut wirtualnych”.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych, skutkujących nałożeniem kary administracyjnej

Luty 2021

Nowelizacja zakłada poszerzenie katalogu działań i zaniechań instytucji obowiązanych.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych

Luty 2021

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych, prowadzące do uniknięcia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, a jednocześnie niemające na celu ominięcia przepisów.

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Zniesienie ceł na niektóre towary w obrocie pomiędzy Unią Europejską a USA

Luty 2021

Unia Europejska ustaliła „zerowe” cła na niektóre przywożone ze Stanów Zjednoczonych owoce morza (zamrożone langusty i inne raki morskie, zamrożone homary i żywe homary).

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Styczeń 2021

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Styczeń 2021

22 grudnia 2020 roku w Dzienniku Ustaw ogłoszono ustawę z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Styczeń 2021

8 stycznia 2021 roku do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i rejestr akcjonariuszy

Styczeń 2021

1 marca 2021 roku wejdzie w życie ustawa na mocy której wprowadzona zostanie dematerializacja akcji wszystkich spółek akcyjnych...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego – wysokość opłaty od skargi na orzeczenie KIO niezgodna z Konstytucją

Styczeń 2021

8 grudnia 2020 roku opublikowano wyrok Trybunału Konstytucyjnego, stwierdzającego niezgodność...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

Styczeń 2021

9 grudnia 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Styczeń 2021

22 stycznia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Grudzień 2020

Ustawy podatkowe

Grudzień 2020

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych

Grudzień 2020

Zgodnie z planowanymi zmianami, od 1 stycznia 2021 roku zakres definicyjny „spółki” ma zostać poszerzony o spółkę komandytową...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Grudzień 2020

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt

Grudzień 2020

Od pierwszego roku opodatkowania ryczałtem podatnik utraci prawo (obowiązek) do dokonywania odliczeń na podstawie art. 18 i art. 18d-18f...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Podatek dochodowy od osób prawnych – ryczałt c.d.

Grudzień 2020

W związku z wprowadzeniem możliwości stosowania ryczałtowego podatku dochodowego przez spółki kapitałowe pojawiła się konieczność...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Uproszczona restrukturyzacja

Grudzień 2020

Ustawa z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Prosta spółka akcyjna

Grudzień 2020

Spółka stanowi hybrydę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną, łącząc cechy obydwu spółek kapitałowych...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Prawa i obowiązki akcjonariusza

Grudzień 2020

Akcjonariusz ma prawo do udziału w zysku i prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego w kwocie wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Zarząd spółki

Grudzień 2020

Zasady reprezentacji spółki przez zarząd wieloosobowy są tożsame jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością czy spółki akcyjnej...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Rozwiązanie i likwidacja spółki

Grudzień 2020

Jeśli rozwiązanie następuje na podstawie umowy spółki lub uchwały akcjonariuszy, to do dnia złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS walne zgromadzenie może większością ¾ głosów...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19 c.d.

Grudzień 2020

Zgodnie z art. 15zzb ustawy antykryzysowej, starosta może, na podstawie zawartej umowy, przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy

Pomoc udzielana przedsiębiorcom w związku z COVID-19

Grudzień 2020

Kolejne nowelizacje wprowadzane były kilkoma ustawami, nazywanymi powszechnie „tarczami antykryzysowymi” i oznaczeniem numerycznym...

Autor: Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy