Skip to main content
Biuletyn

Elektroniczne wnioski do KRS

By 29 lipca 20211 lipca, 2022No Comments

Elektroniczne wnioski do KRS

Od 1 lipca 2021 roku wszystkie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – Portalu Rejestrów Sądowych (PRS). Obowiązek ten dotyczy tylko podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców, czyli między innymi spółek prawa handlowego, spółdzielni, przedsiębiorstw państwowych czy towarzystw ubezpieczeń. Nie będą zatem zobowiązane do składania wniosków w takiej formie stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe, fundacje czy publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które mogą w dalszym ciągu wedle własnego wyboru dokonywać zgłoszeń na formularzach lub za pośrednictwem PRS.

Samą ideę wprowadzenia obowiązku wnoszenia pism przez PRS należy ocenić bardzo pozytywnie, w końcu papierowe formularze niejednokrotnie przysparzały kłopotu osobom, które je wypełniały. Zdarzało się, że wniosek był zwracany z uwagi na nieprawidłowe wypełnienie, polegające na przykład na braku przekreślenia niewypełnionej rubryki albo na niedołączeniu kolejnego formularza jako załącznika. System PRS wypełnia za nas wszystkie dane spółki (wystarczy, że znamy jej numer KRS), podświetla rubryki nieprawidłowo wypełnione i umożliwia płynną nawigację pomiędzy poszczególnymi elementami. Zawiera także bardzo pomocną opcję sprawdzenia prawidłowości wypełnienia formularza, dzięki czemu nie musimy się obawiać zwrotu wniosku z tego powodu. Portal umożliwia także opłacanie wniosków oraz podpisywanie ich za pośrednictwem profilu zaufanego.

Niestety funkcjonalność portalu zaburzają błędy techniczne – problemy z „klikalnością” niektórych hiperłącz, przez co nie da się na przykład edytować wniosku zapisanego jako roboczy, czy błędu podczas podpisywania lub dokumentu. Przepisy obowiązują bardzo krótko, nie utarło się zatem jeszcze stanowisko odnośnie postępowania w przypadku, kiedy wniosek nie został złożony w terminie z uwagi na błędy techniczne w działaniu Portalu. Wydaje się, że również autorzy systemu nie mają na to pomysłu – próżno szukać na stronie internetowej PRS odpowiedzi na takie pytania. Wobec tego – jak zawsze – praktyka pokaże.

Złożenie wniosku poza Portalem – przez tradycyjny formularz – skutkować będzie zwrotem bez wzywania do uzupełnienia braków. W takiej sytuacji, w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia o zwrocie, można wniosek złożyć ponownie, dochowując obowiązkowej formy elektronicznej. Taki wniosek wywoła skutek prawny od daty pierwotnego wniesienia (czyli od daty wniesienia na formularzu).

Jeśli macie jakieś pytania lub potrzebujecie pomocy w zgłoszeniu wniosku rejestrowego w Portalu, zapraszamy do kontaktu.