Advokatkontoret yder en kompleks juridisk ydelse indenfor inkasso af tilgodehavende, både fra erhvervsdrivende og privatpersoner. Vi tilbyder hjælp til inddrivelse af tilgodehavender fra skyldnere, fra fremsendelse af betalingskrav over forhandlinger, med henblik på indgåelse af forlig med skyldneren, samt også mægling, udarbejdelse af stævning om betaling og repræsentation ved retten samt inddrivelse ved fogeden. Vi rådgiver og repræsenterer vores klienter under hele inddrivelsesproceduren.

Indenfor advokatkontorets rammer fungerer et selvstændigt team, som beskæftiger sig med særligt vanskelige sager indenfor inddrivelse af tilgodehavender. I teamet indgår jurister, som beskæftiger sig med komplicerede processer i forbindelse med inddrivelse af tilgodehavender, herunder såvel civilretlige som strafferetlige procedurer.

Når det drejer sig om inddrivelse ved fogeden, samarbejder vi med gennemprøvede fogeder over hele landet samt med detektiver. Takket være vores mangeårige erfaring er vi også i stand til et inddrive vanskelige tilgodehavender.

For i maksimalt omfang at begrænse risikoen for manglende betaling fra en kontrahent, hjælper vi vores klienter med at gennemføre en detaljeret verificering at de af dem angivne virksomheder, således at vores klienter har den nødvendige information om kontrahenterne til deres rådighed.  Vi tilbyder også kontrol af kontrahenternes faktiske tilstand, formueforhold, betalingspålidelighed, likviditet, omdømme indenfor branchen samt pålidelighed i forretningsforhold.