Skip to main content
Biuletyn

Czerwiec 2021r.

By 27 stycznia 20221 lipca, 2022No Comments

PODSUMOWANIE ROKU 2021

Czerwiec 2021 – nr 6

W czerwcowym newsletterze poruszaliśmy temat propozycji rządowych dot. rozszerzenia katalogu urządzeń elektronicznych objętych opłatą reprodukcyjną, czyli ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Projekt dotychczas nie opuścił Rządowego Centrum Legislacji i w dalszym ciągu trwają konsultacje nad jego ostateczną treścią.

Wspominaliśmy o przedstawionym przez Prezydenta projekcie nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Prezydent proponował wprowadzenie zakazu żądania od konsumentów zapłaty w formie bezgotówkowej (np. z użyciem karty). Co do zasady ustawa w tej materii weszła w życie 5 listopada 2021 roku w proponowanym kształcie – w toku prac legislacyjnych dodano jednak jeden wyjątek. Zakazu nie stosuje się do jednorazowej transakcji, której wartość jest większa lub równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego – czyli obecnie 5882,99 zł.

W czerwcowym numerze opowiedzieliśmy również o aplikacji mObywatel oraz o nowelizacji kodeksu postępowania cywilnegow zakresie dochodzenia należności przeciwko konsumentowi z weksla (podpisana przez Prezydenta w sierpniu 2021 roku, weszła w życie 24 września 2021 roku).