Skip to main content
Biuletyn

Cyfryzacja procedur prawa budowlanego

By 30 maja 20221 lipca, 2022No Comments

Cyfryzacja procedur prawa budowlanego

W Sejmie procedowany jest rządowy projekt ustawy nowelizującej prawo budowlane, którego celem jest cyfryzacja niektórych procedur.

Portal e-Budownictwo

Zgodnie z zamysłem projektodawcy, utworzony zostanie portal e-Budownictwo. Portal zastąpi obecną elektroniczną formę kontaktu z urzędami, czyli określany w BIP adres elektroniczny. Większość czynności, które dotychczas wymagały formy pisemnej bądź kontaktu e-mailowego będzie można wykonywać w portalu.

Zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót będzie można dokonywać, poza formą pisemną, także za pośrednictwem portalu e-Budownictwo.

Portal będzie zapewniał możliwość wygenerowania wniosków i zgłoszeń w procesie budowlanym.

Elektroniczny dziennik budowy

Dziennik budowy będzie można prowadzić w formie elektronicznej, w systemie o nazwie Elektroniczny Dziennik Budowy (system EDB). Za jego prowadzenie odpowiada kierownik budowy, zaś o jego wydanie występuje inwestor do odpowiedniego organu. Przy planowaniu kolejnych inwestycji budowlanych, warto mieć na uwadze, że papierowe dzienniki budowy będą wydawane jedynie do 31 grudnia 2029 roku.

Elektroniczna książka obiektu budowlanego

Właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego na bieżąco dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego, z wyłączeniem m.in. budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Książkę zakłada właściciel lub zarządca obiektu. W książce powinny znajdować się wpisy dotyczące między innymi:

  1. informacji o obiekcie
  2. danych właściciela lub zarządcy
  3. kontroli, ekspertyz i opinii technicznych, przeglądów
  4. robót budowlanych
  5. katastrof budowlanych
  6. decyzji, postanowień, zaświadczeń itp. wydawanych przez organy administracji publicznej.

Książka będzie prowadzona w systemie „Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego” (system EKOB), poza obiektami znajdującymi się w całości lub w części na terenach zamkniętych (wówczas książka ma mieć formę papierową).