Grudzień 2020

Ustawy podatkowe

Grudzień 2020

Ustawy podatkowe.


30 września 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 642). Obecnie projekt został skierowany do Senatu po trzecim czytaniu. Osobnym projektem (druk nr 643) wnioskodawca dąży do zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, mającym na celu wprowadzenie modelu opodatkowania osób prawnych w Polsce podatkiem dochodowym na wzór regulacji obowiązujących w Estonii (tzw. estoński CIT). Poniżej omówione zostaną najważniejsze zmiany, które – wedle zamysłu podmiotu inicjującego – mają wejść w życie od 1 stycznia 2021 roku.


2020-12-01 06:01:52

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy