Styczeń 2021

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

Styczeń 2021

Spis treści:

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej 2

Podmioty ustawowe. 3

Reklamacja. 5

Obowiązki podmiotu rynku finansowego. 7

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego   7

Kary pieniężne. 8

Ustawa o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej

9 grudnia 2020 roku do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o rozpatrywaniu reklamacji i sporów klientów podmiotów rynku finansowego oraz o Funduszu Edukacji Finansowej (druk nr 834, dalej jako: „ustawa o reklamacjach”). 14 grudnia 2020 roku projekt został skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu i według stanu na 19 stycznia 2021 roku nic się w tym zakresie nie zmieniło. Jak można zauważyć na stronie internetowej Sejmu dot. projektu, „projekt dotyczy zwiększenia efektywności w zakresie ochrony, zarówno w zakresie zbiorowych, jak i indywidualnych, interesów klientów podmiotów rynku finansowego, przez zintegrowanie organów właściwych w tym obszarze i przejęcie dotychczasowych kompetencji Rzecznika Finansowego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów”.

Podmioty ustawowe

Reklamacja

Obowiązki podmiotu rynku finansowego

Pozasądowe postępowanie w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego

Kary pieniężne


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy