Styczeń 2021

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Styczeń 2021

Spis treści:

Ustawa o doręczeniach elektronicznych. 9

Zakres stosowania ustawy. 9

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego. 10

Publiczna usługa hybrydowa. 12

Wyłączenie stosowania doręczeń elektronicznych i hybrydowych. 13

Adres do doręczeń elektronicznych. 14

Doręczanie korespondencji 14

Zmiany w procedurze cywilnej 15

Zmiany w kodeksie spółek handlowych. 15

Terminy stosowania doręczeń elektronicznych i hybrydowych przez niektóre podmioty publiczne. 17

Ustawa o doręczeniach elektronicznych

Zakres stosowania ustawy

Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego i kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego

Publiczna usługa hybrydowa

Wyłączenie stosowania doręczeń elektronicznych i hybrydowych

Adres do doręczeń elektronicznych

Doręczanie korespondencji

Zmiany w procedurze cywilnej

Zmiany w kodeksie spółek handlowych

Terminy stosowania doręczeń elektronicznych i hybrydowych przez niektóre podmioty publiczne


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy