Podsumowanie roku 2021

Sierpień 2021r.

Podsumowanie roku 2021

Sierpień 2021 – nr 8

W sierpniu omawialiśmy zbliżające się zmiany na rynku fotowoltaicznym – w szczególności w zakresie sposobu rozliczania energii wprowadzanej do sieci przez prosumenta. Na tapecie pojawiły się dwa projekty – projekt rządowy, zakładający sprzedaż nadwyżki energii po cenach hurtowych (przy kupnie po cenach detalicznych), oraz poselski, zakładający utrzymanie obecnego sposobu rozliczenia (przekazywanie nadwyżki do sieci i odbiór, gdy produkcja jest mniejsza), przy założeniu stosunku 1:1. Drugi projekt został wycofany przez wnioskodawców.

Ostatecznie w grudniu 2021 roku Prezydent podpisał ustawę. Od 1 kwietnia 2022 roku rozliczenia będą opierały się o tzw. system net-billing, czyli zakup i sprzedaż energii. Nadwyżka wprowadzana do sieci będzie rozliczana ze sprzedawcą według jej wartości.

Opublikowaliśmy również ciekawy wywiad z przedsiębiorcą, prowadzącym działalność polegającą na instalacji paneli fotowoltaicznych.


2022-01-27 22:23:02

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy