Styczeń 2021

Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Styczeń 2021

Spis treści:

Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. 29

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców niektórych gałęzi gospodarki 29

Ponowne świadczenia postojowe dla niektórych przedsiębiorców.. 30

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 32

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne. 32

Rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników przedsiębiorców niektórych gałęzi gospodarki

Ponowne świadczenia postojowe dla niektórych przedsiębiorców

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i inne


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy