Październik 2021

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia

Październik 2021

Od 1 stycznia 2022 roku minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3.010 zł, zaś minimalna stawka godzinowa – 19,70 zł.


2021-10-29 22:38:40

Malinowscy i Wspólnicy