Luty 2021

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Luty 2021

Spis treści

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw    2

Poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych. 2

Dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie weryfikacji tożsamości 3

Zmiany w zakresie możliwości odstąpienia przez instytucje obowiązane od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. 4

Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie odnotowania rozbieżności między informacjami w CRBR a stanem faktycznym.. 4

Nowe okoliczności świadczące o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 5

Obowiązki instytucji obowiązanych w przypadku transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka  6

Uprawnienia Generalnego Inspektora lub KNF do nakazania zakończenia relacji instytucji obowiązanej 8

Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej 8

Dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych w stosunku do pracowników.. 9

Poszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do zgłaszania danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. 9

Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw

Poszerzenie katalogu instytucji obowiązanych

Dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie weryfikacji tożsamości

Zmiany w zakresie możliwości odstąpienia przez instytucje obowiązane od stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Obowiązki instytucji obowiązanych w zakresie odnotowania rozbieżności między informacjami w CRBR a stanem faktycznym

Nowe okoliczności świadczące o wyższym ryzyku prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki instytucji obowiązanych w przypadku transakcji związanych z państwem trzecim wysokiego ryzyka

Uprawnienia Generalnego Inspektora lub KNF do nakazania zakończenia relacji instytucji obowiązanej

Wewnętrzna procedura instytucji obowiązanej

Dodatkowe obowiązki instytucji obowiązanych w stosunku do pracowników

Poszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do zgłaszania danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych


2021-02-22 06:26:42

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy