Luty 2021

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych

Luty 2021

Spis treści

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych. 18

Rozwiązanie spółki komandytowej 18

Przyczyny rozwiązania spółki 19

Likwidacja spółki komandytowej 20

Przekształcenie spółki komandytowej 21

Wymagania do przekształcenia. 23

Sporządzenie planu przekształcenia. 23

Powzięcie uchwały o przekształceniu. 24

Uwagi 25

Możliwości optymalizacji podatkowej spółek komandytowych

Rozwiązanie spółki komandytowej

Przyczyny rozwiązania spółki

Likwidacja spółki komandytowej

Przekształcenie spółki komandytowej

Wymagania do przekształcenia

Sporządzenie planu przekształcenia

Powzięcie uchwały o przekształceniu

Uwagi


2021-02-22 07:04:00

Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy