Styczeń 2021

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Styczeń 2021

Spis treści:

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 18

Nakaz karny. 19

Brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu. 19

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Nakaz karny

Brak możliwości odmowy przyjęcia mandatu


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy