Styczeń 2021

Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i rejestr akcjonariuszy

Styczeń 2021

Spis treści:

Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i rejestr akcjonariuszy. 21

Rezygnacja z akcji w formie dokumentowej 21

Rejestr akcjonariuszy. 21

Świadectwo rejestrowe. 24

Rejestracja akcji spółki niepublicznej w depozycie papierów wartościowych. 26

Konsekwencje dematerializacji akcji 27

Odpowiedzialność karna. 27

Dematerializacja akcji w spółkach akcyjnych i rejestr akcjonariuszy

Rezygnacja z akcji w formie dokumentowej

Rejestr akcjonariuszy

Świadectwo rejestrowe

Rejestracja akcji spółki niepublicznej w depozycie papierów wartościowych

Konsekwencje dematerializacji akcji

Odpowiedzialność karna


Kancelaria Malinowscy i Wspólnicy